KOM.KOM.2.0


Waalse solidariteit kennelijk!

 

Waalse collega-duivenliefhebbers springen voor Olivier en Marie-France vierkant in de bres...

Atropine op Bourges in mei. Onmogelijk, zeggen ze. Geen denken aan...

We willen ze graag en best geloven...

Maar!

 

VERVLOESEM DRIE JAAR SCHORSEN

EN POUSSART NIET... VOOR DEZELFDE

FEITEN... VOOR DEZELFDE ATROPINE.

HOE BEGIN JE DAAR AAN. GELIJKE

MONIKKEN DRAGEN TOCH GELIJKE

KAPPEN... 

 

Monsieur, vous permettez de vous singaler quelque chose. Nous sommes de Chimay... Franstalige jongens uit het Walenland aan de lijn. Buurt van Chimay in Henegouwen. Zij zegden dat Olivier en Marie-France de beste mensen zijn die bestaan. We schrokken. Wij kennen geen Olivier en geen Marie-France. Maar dat maakten ze gauw duidelijk. Ze wilden het over Poussart hebben. Nationaal Bourges gewonnen in mei met de jaarlingen. 19.889 duiven. En ook nog eens de snelste van allemaal. Dopage, zegden ze. Doping, monsieur. En nog wel met atropine. Net als die mijnheer Vervloesem van ergens in jullie buurt. Van Rijmenam. Qui, c' est exact. In de buurt van Mechelen. Of we het wisten... Tsja, we hebben links en rechts al wel wat namen gehoord... Maar Poussart kennen we enkel maar bij naam. En van Bourges... Morfine? Neen, zegde ze. Atropine...

Zeggen ze niet dat dat zou komen van vervuiling in de natuur? Exact, contamination. Kontaminatie. Kan niet bij Poussart, zegde ze. Impossible. Onmogelijk... Bij Olivier zitten nooit duiven op het veld, nooit op de grond, niet ergens in één of andere dakgoot. Bij Poussart is het trainen vliegen, ofwel binnen. Vuiligheid pikken ergens. Exclus. Uitgesloten. Ze zijn daar streng op. Bij Olivier en Marie-France valt er niet te lanterfanten. Zij doen en laten alles voor die duiven. En Poussart is één van de braafste en beste mensen die in Chmay in 't lokaal komen. Atropine, non en nog eens non... Poussart is geen profspeler éh... Hij zal zo'n beetje vijftig zijn en nog altijd schrijnwerker. Maar wel altijd in de weer met die duiven. Alles in de puntjes, mijnheer...

En toch atropine gevonden, durfden we. Doping dus. Tussen Bourges en Chimay kan veel gebeuren. We kregen bijna de volle laag. Ze vonden het een misplaatste opmerking. Donderdag, mijnheer, gaan die duiven in de mand, zaterdag komen ze los en die duif wint. Denk gij nu echt dat een duif kan winnen terwjl ze onderweg twintig minuten ergens op het veld of in een weiland gaat zitten. Dan wint zo'n duif toch nooit, mijnheer? Jamais. Dat zul je toch wel willen begrijpen. En ja, dat begrrijpen we natuurlijk wel. Een duif die onderweg gaat zitten en uitrusten gaat inderdaad nooit oftenimmer een nationale Bourges winnen... D' accord. Ja, we snappen het...  De KBDB kan Poussart op deze manier toch nooit schorsen, mijnheer. Trois ans, drie jaar... Hij en zijn vrouw zijn de braafste mensen van half Henegouwen. En hij speelt ook nog eens met Vlaamse duiven. Duiven van mijnheer Paul Santens uit St. Martens-Latem. Monsieur Santens heeft zijn beste duiven aan Olivier gegeven wegens zelf gestopt. Is toch ook een vriend van u... Tsja, en dan? Wij kennen Pol inderdaad veel en lange jaren. Nobel man, schoon en goed mens... Vrij regelmatig samen koffie gedronken. Dat klopt allemaal... maar van waar komt dan toch die atropine? Doping bij god...  Het is een klare zaak zo te zien. Supporters van Poussart springen voor hun collega in de bres. Omdat ze 't niet willen en kunnen en willen geloven. Een nationale winnaar gaan schorsen? Stel je dat eens voor... En zo'n goeie en brave mensen.

We schreven het al eerder. Ook met deze affaire zit de KBDB zwaar in de litsen mogelijk. Vervloesem schorsen voor atropine en Poussart vrij spreken. Ook voor atropine. Hoe gaan ze dat ooit in Halle verkocht krijgen? Meer dan twee jaar zit Vervloesem al in nesten. Die hele dopingaffaire kost hen klauwen met geld... Advokaten, gerechtskosten mogelijk... En al twee seizoenen geen hobby meer kunnen uitoefenen. En wat als Vervloesem en zijn advokaat wel eens met een schade-claim voor de dag zou komen... Hoe gaat dat allemaal moeten gaan. Twee maten en twee gewichten verschillend gaan toepassen voor hetzelfde vergrijp. Atropine in Rijmenam en atropine in Chimay...  Er gaat nog heel wat denkwerk aan te pas moeten komen, denken wij. Maar ge kunt ook niet tegelijk straffen en zalven. Ook al zijn de vrienden van Poussart heilig overtuigd dat hun collega niks fout heeft gedaan. Dat siert ze uiteraard ook wel. Voor een vriend in de bres springen. Maar nogmaals: hoe krijg je aan die twee gelijkaardige zaken nog ooit één rechte kant? In Halle gaan ze het ook niet weten. Reden waarom ze de hele problematiek ver voor zich uit proberen schuiven. Na nieuwjaar misschien of nog later. En namen gaan ze niet noemen, schijnt het. Maar aan de andere kant kunnen ze er ook geen doofpot van maken. Zaken verdoezelen, problemen proberen wegmoffelen. En net als in dit geval van Poussart gaan straks wellicht nog meer namen "vallen" en bekend worden. De KBDB kan in heel deze dopingaffaire maar één grote fout maken. En dat is door niet te communiceren. Door te zwijgen... Elk bedrijf en elke sportbond in moeilijkheden kent altijd en overal die ene stelregel: de WAARHEID zeggen. Zo snel als mogelijk. Op het juiste moment... Zwijgen zorgt alleen nog maar voor meer turbulentie. En al zeker in een wereldje dat duivensport heet. (7-12-2016)

 

Ruzies, interpretaties, woordenwisselingen of "gezever" volstaan niet.

Vraag is: wie gaat en wil dat betalen?

Er is geen keuze meer!

 

ENKEL EN ALLEEN ONAFHANKELIJK

ONDERZOEK KAN DE DUIVENSPORT

NOG UIT HET SLOP HALEN...

 

De duvenwereld ligt op zijn minst compleet in een deuk omtrent de aanwezigheid van morfine bij sportduiven. Volgens het dopingboekje van de KBDB (de RODE lijst) is het verboden. En doping... En vermits ze het in het door de KBDB aangestelde labo in Zuid-Afrika ook nog gevonden hebben, is dezer dagen het hek compleet van de dam. Wat moeten ze ermee in Halle? Goeie vraag. Maar tegelijk een vraag waar ze geen antwoord op hebben... Omdat er geen en onvoldoende onderzoek bestaat waaruit je dingen zou kunnen concluderen... En dan zul je daar maar zitten. Moeten ze bij de KBDB straks positieve duiven en positieve liefhebbers voor drie jaar gaan schorsen en ze ook nog eens financieel beboeten omdat de dopngresultaten zijn wat ze zijn...

En neen, enig salamonsoordeel is er ook al niet. Conclusie vandaag: wij zitten als duivensport compleet in de knoop. En misschien (?) hebben we ons zelf wel vastgereden. Kunnen we eigenlijk geen kant meer op. Is MAANZAAD de reden van wat ze in Zuid-Afrika gevonden hebben? Of kan het zijn dat er echt wel meer aan de hand is... Mensen met kennis van zaken laten ons weten dat er zoiets bestaat als toxicologie en farmacologie. En zij... Zij kunnen perfect de werking van giftige stoffen op biologische systemen bekijken, nakijken en analyseren. Is iets "vervuiling" of zijn er toch duivenmelkers die durven omspringen met zaken die niet horen? Dit soort zaken kunnen echt wel bekeken worden.

Aan de KU in Leuven hebben ze daar mensen voor. Deels academici en deels technische onderzoekers  die ons dopingprobleem bij duiven uit de wered zouden kunnen helpen. Of bevestigen dat er echt wel een probleem is. Een kwartje met twee kanten. Uiteraard kosten dit soort onderzoeken aardig wat centen. En aardig wat organisatie en tijd. En misschien kan de KBDB samen met de (voorlopige) gedopeerden het op een akkoordje werpen. Gaan we dit extra onderzoek laten uitvoeren en wie gaat dat betalen?

Een voorstel zou zijn om VIJF duiven apart in quarantaine te zetten in het labo. Om ze vijf dagen op rij te onderwerpen aan het probleem maanzaad. Van dag één tot dag vijf zou van weinig maanzaad naar meer maanzaad kunnen verstrekt worden. Om vervolgens elke dag (avond) vijf keer de mogelijke werking te gaan bekijken. Wat betekent vijf keer mest analyseren, vijf keer bloed prikken om ook dat te bekijken.

Met nog VIJF andere duiven zou dan weer vijf dagen op rij lichaamsvreemde morfine kunnen ingespoten worden. Van eerst weinig naar een behoorlijke dosis. Om ook daar dan weer dag na dag de analyses te maken van mest en bloed. En vermits Zuid-Afrika de dopingcontroles bij duiven doet, dienen alle staalafnames van mest en geprikt bloed ook daar nog eens extra te gebeuren. Puur en alleen om te kijken of in Zuid-Afrika dezelfde werking gaat worden gevonden dan bijvoorbeeld bij ons in Leuven. En ja en nogmaals, dat gaat iets kosten. Maar pas dan gaan we een basis hebben om conclusies te trekken... Om mogelijk te kunnen oordelen over goed en kwaad. Over echte doping of over toch vervuiling/contaminatie. En uiteraard kun je zo'n soort onderzoeken niet overlaten aan lapzwanzers maar wel enkel en alleen aan onafhankelijk onderzoek.

Vraag is alleen of de duivensport bereid gaat of wil zijn om het op zo'n soort manier te willen doen. Eén pluspunt: we gaan na dit soort onderzoek absoluut veel meer te weten komen dan wat we nu weten. Misschien kan op deze manier de turbulentie wel uit de lucht gehaald worden. En als we als duivensport niet bereid zijn om het eigen straatje schoon te vegen, blijft er amper veel keuze. Dan gaat ze gevonden doping moeten bestraffen omdat het nu één keer zo in de reglementen staat.

Maar nogmaals: beter zou zijn om door middel van ONDERZOEK de believers en non-believers weer met één mond te laten praten. Maar dan wel met een onderzoek volgens de regels van de kunst. In het belang van onze sport. (5-12-2016)

 

Af en toe moeten vrienden-onder-mekaar ook eens gek kunnen doen...

We hebben ons vandaag zelf getest op het gebruik van maanzaad...

Twee maanzaadjes kunnen al voldoende zijn???

Of is maanzaad niet altijd hetzelfde maanzaad?

 

WE ZIJN NEGATIEF. NIKS

MORFINE GEVONDEN!

 

Deze morgen. Vrij dichte mist, 0,5 graden onder nul. Iets voor de klok van tienen... Af en toe moet er ook nog eens gelachen kunnen worden toch. Bij een heel bekende bakker en duivenmelker (Kris Cleirbaut in Putte om hem niet bij naam te noemen), de winkel stond vol van 't volk, zijn we effen langs geweest. Om koffiekoeken, zoetigheden, een paar Astridjes, stokbrood en verse vleeswaren te halen. Ik breng tenslotte mee wat mijn vrouw op een "papierke" schrijft. Zo eenvoudig kan het leven zijn...

Maar dit keer stond één ding niet op dat briefke. Met drie duivenmannen op bezoek zouden we een proefondervindelijke test gaan doen. Neen, niet op duiven. Wel op ons eigen lijf en leden. Ik bestelde bijgevolg extra zes groffe pistolets met MAANZAAD. Bij Kris Cleirbaut zijn die vrij groot van stuk en daar ligt nogal wat extra maanzaad op. En als ge dan toch alles wil weten: ze kosten 0,50 euro per stuk. Met ons drie hebben we vervolgens die pistolets lekker op gegeten, samen met elk drie tassen sterke koffie van Jacqmotte. Daar zit het meeste caféine in. Om 16 uur zegde onze bevriende "doktoor" die op dat moment dienst had... Om 16 uur moet ge elk apart in een steriel "potteke" pissen, ge brengt dat meteen... Ik zal dat vervolgens testen op morfine en caféine. Het zotte idee was vooraf doorgesproken. Ze kunnen dat kennelijk vrij nauwkeurig zien en meten... Eén uur en drie kwartier later kregen we bericht. Niks gevonden, alle drie NEGATIEF getest. Niks in de handen, niks in de zakken, Geen sporen van caféine, geen enkel lichtelijk spoor van morfine...

Dat resultaat viel lichtelijk tegen moet ik zeggen. Hadden ze ons niet een tijd eerder proberen wijs maken dat ge al positief test (als duif) met twee maanzaadjes. Dan moesten zeker zestien maanzaadjes per pistolet (maal elk twee) toch tekenen van morfine in onze urine vertonen. Niks, geen enkel spoor. En ook geen enkel teken van Jacqmotte-koffie. Niks cafeine... En neen, we hadden ook niet iets gevoeld. Geen van ons is beginnen zweven of gek of onnozel doen. Klaar, wij zijn dan geen duiven maar dat MORFINE in je lijf van twee maanzaadjes kan komen. Geloven we sinds deze middag niks nog van... Tenzij we nog meer dan twee pistolets per man hadden moeten eten en misschien wel zes tassen Jacqmotte hadden moeten drinken. Of zou in het maanzaad van bakker Kris Cleirbaut ander maanzaad zitten dan dat in duivenvoer. Een andere soort maanzaad. Of is er maar één...

Conclusie: onze test van vandaag heeft niks opgeleverd. En wat je over pistolets met maanzaad moeten denken: we weten het niet... Maar over één ding zijn het wel eens geraakt: een goeie bakker gaat zijn klanten toch niet "DROGEREN" door maanzaad (en veel) over zijn pistolets te strooiën. Terwijl het bij duiven dan weer wel op die manier sporen zou nalaten. En omdat we dachten het geheim van morfine te gaan vinden (maar het is mislukt) gaan we komende woensdag nog eens een test doen. Maar dan niet meer op ons eigen lijf. Wel met levende duiven... We willen het zien en we willen het weten... We hebben tenslotte nog een paar steriele potjes op overschot... (3-12-2016)

 

Veel uitslagmakers mogen vanaf komende zomer gaan "doppen"...

Halle zegt: wat we zelf doen, doen we beter...

We gaan het zien!

 

BIJ DE KBDB KENNEN ZE

MAAR EEN LAND: ZUID-AFRIKA.

ALLEEN DAAR WONEN SLIMME

MENSEN...

 

Nog niet zo heel lang geleden zaten we nog DIK in het aantal duivenliefhebbers. Vandaag begint de spoeling serieus dun te worden. We kunnen bijna niet meer spreken over TIENDUIZENDEN... Zo merken we uit de meest recente provinciale cijfers dat er nergens nog veel weelde is. 3002 melkers nog in heel West-Vlaanderen, 4394 (nog) voor heel Antwerpen terwijl een provincie als Limburg nog maar net boven de kaap van tweeduizend leden zit. 2375 om precies te zijn... Het leest en het klinkt behoorlijk pessimitisch toch... Was er vroeger geen straat zonder duivenhokken en duivenmelkers. Vandaag moet je zelfs al op de boerenbuiten stevig gaan zoeken om nog een "KOT" te zien. Komt gewoon omdat we zo'n beetje op alle vlakken oubollig zijn gebleven. Folklore mag dan best schoon zijn in Bokrijk, het past simpelweg niet meer in het meer moderne leven van mensen. Zij hebben andere dingen te doen. En een sport die zich niet aanpast aan de zeden en gebruiken van een veranderende tijd: ze moet dood... Het is jammer maar het is niet anders. En voor meer nieuwe initiatieven is het wellicht ook al te laat... Hoewel...

Eén ding is duidelijk: we gaan gelukkig komend jaar nog wel kunnen en mogen spelen. Tenminste als de kiekens of de kalkoenen ons geen peer komen stoven. En bij de KBDB in Halle gaan ze enkele zaken ook anders aanpakken. Ze hebben er beslist en besloten dat ze vanaf komend seizoen zelf en eigenhandig een boel uitslagen gaan maken. Nationale en provinciale uitslagen gaan ze al zeker (zeggen ze) voor eigen rekening nemen. En daar gaan mannen als Rans, De Backer, "madame" Violette, Stocklet en Wardje Gedopt van Union Antwerpen niet zo blij mee zijn. Want zeggen ze: de KBDB schiet onder ons duiven. We zijn onze halve broodwinning en ons plezier kwijt... Maar ook bij Data Technologie in de "Vlaanders" kunnen ze er niet om lachen. Duivenuitslagen was een stevige ruggegraat van hun bedrijvigheid. Ze hebben geen kans gekregen. Want de KBDB gaat één en ander zelf in handen nemen met technologie en software (schrik niet) uit maar weer Zuid-Afrika... Waarom opnieuw Zuid-Afrika?

Ze zijn goedkoper, daar zitten specialisten en ze zijn goed, zeggen ze bij de KBDB. En een gans jaar al die uitslagen maken, gaat ons alles samen MAAR iets meer dan 200.000 euro kosten. Maar er zijn nog meer redenen kennelijk... In de uitslagen van vorige jaren zouden gewoon veel en veel te veel fouten zitten. Zoals foute en verkeerde coördinaten, foute ringnummers, dubbele ringnummers, gespeelde duiven op foute namen... Je zou niks gekker kunnen bedenken (zeggen ze) of het bestaat. En al die narigheid en fouten willen ze uit het systeem. Met alle respect van de hele wereld, we wensen ze heel veel succes. Maar aan de nieuwe "patatten" gaan ze in Halle en Zuid-Afrika nog lang niet zijn, weet ik wel zeker. Reden: te veel informatie vanwege liefhebbers, maatschappijën en inkorflokalen hangt nog te dikwijls met SPUUG aan mekaar. Veel knoeiboel krijgt een mens (en zelfs de KBDB) niet recht in een paar winterse maanden. En alles netjes en schoon DIGITAAL op poten proberen zetten: begin maar... En wat gaan ze doen met oudere liefhebbers die nog nooit een tablet of een computer gezien hebben? Die denken dat Telenet misschien wel een nieuw merk van auto's is... Proximus: is dat misschien een nieuwe bank? Of de naam van een minister?

En wat als op een dag ruis op de lijn zou zitten tussen Halle en Zuid-Afrika? Software die vastloopt. Mankementen her en der. Toch wens ik onze sport in 2017 veel succes. Met een bang hartje. Dat wel. (30-11-2016)

 

Duivenliefhebbers te lande

vallen van hun stoel...

 

Olympiade- duiven zorgen voor opschudding...

De uitslagen dienen nog nagekeken... En pats...

Groot nieuws met foto en al op het internet...

Kan niks in duivenland dan nog normaal gaan dezer dagen?

 

HERBOTS ROEPT ZICH UIT

TOT OLYMPIADE-WINNAAR OP

EEN MOMENT DAT DE KOERS

NOG NIET GEREDEN IS...

 

Laat ons wel wezen. In de duivenmelkerij gebeuren onverwachte, rare en soms heel verrassende zaken... Zo kregen alle mogelijke kandidaat-Olympiadeduiven per 21 november vanwege Geert Philips een nette brief waarin gevraagd werd om de OFFICIELE UITSLAGEN van mogelijke Olympiadeduiven richting KBDB in Halle te sturen. Of over te maken... Eén voorwaarde: uitslagen moesten uiterlijk per 28 november in Halle op de mat liggen. Dat was dus gisteren. Vervolgens zouden ze bekeken en doorgelicht worden. Om te zien dat alles netjes was en alles klopte...

Logisch gevolg: in Halle zouden ze vanaf vandaag dan alles gaan bekijken. En ook nog de volgende dagen. Maar wat kregen we deze morgen op ons bord? De Herbotsen in Halle-Booienhoven lieten het land weten dat ze een EERSTE en een VIERDE Olympiade-duif  hadden. En de FOTO? Die moest al klaar gelegen hebben. Want OLYMPIC BOSS (zo hebben ze die duif een naam gegeven) was deze morgen al wereldnieuws. Olympic Boss danste over het internet zoals geen duif ooit kan dansen. En het land, duivenland schrok zich vandaag een hoge hoed... Je kunt als coureur toch alleen maar winnen als je over de streep bent gekomen... Als de aankomstrechters en de fotofinish hun werk hebben gedaan. Maar wat blijkt? Herbots wist al -eerder dan alle anderen- dat hij zou gaan winnen. Op het moment dat alle resultaten nog moesten bekeken en nagekeken worden. Bovendien lag de foto ook al vooraf klaar...

Heel vreemde historie op zijn minst... Of zou Geert Philips Herbots gelekt hebben? Voor iedereen en voor alle anderen... Zou hij Halle-Booienhoven verklapt hebben: het is in de valies, beste mensen. Steek de vlag maar uit... Of kennen ze bij Herbots alle duiven van een heel land met hun respectievelijke gewonnen prijzen? En hoe weten ze wie zijn uitslagen heeft verzonden en wie niet? Hoe dan ook, op het moment dat ze in Halle zich nog door die hele papierberg moeten wroeten, roept Herbots zich al uit tot nummer één en nummer vier... Hoe zeker van je zaak kun je nog zijn? Want wat blijkt nog meer? De overige deelnemers en potentiele geklasseerden weten op dit moment nog nergens van. Reden waarom ze vandaag van hun stoel zijn gevallen... Hoe kan dat allemaal? Ze krijgen en kop noch staart aan, ze begrijpen er niks van. En opnieuw is maar weer achterdocht gewekt die niet nodig was geweest. Ofwel geven ze bij de KBDB aan iedereen en alleman de klassementen... Maar nogmaals: iemand die zichzelf uitroept tot winnaar op het ogenblik dat de koers nog niet gereden is. Het is op zijn minst vreemd te noemen. Tenzij er een uitleg zou voor bestaan die niemand kent... (29-11-2016)

 

Aan de ene kant heb je reglementen die jezelf bedacht hebt...

En wat blijft er dan als alternatief?

Of kun je dopingzondaars een vol jaar in de koelkast stoppen... Doen alsof ze een jaar niet bestaan?


Hoe kun je nu problemen oplossen waar geen goeie kant blijkt aan te zitten...

 

SNAP JE NU WAAROM IK

VANDAAG NIET IN DE

SCHOENEN VAN ONZE

NATIONALE VOORZITTER

ZOU WILLEN STAAN?

 

Ze mogen mij vandaag een klein kasteeltje geven, een landhuis ergens in Zuid-Afrika, een nieuwe fiets van Eddy Merckx of een koppel "bevruchte" eieren van de beste Barcelona-duif ooit... Ik zeg het eerlijk: ik zou vandaag niet graag Stefaan Van Bockstaele heten. Ik zou geen Belgisch duivenvoorzitter willen zijn... Omdat de "dopingnoten" die eerlang van de boom en uit de lucht gaan vallen bijna niet te kraken zijn... Halle gaat heel bekende en grote jongens uit onze sport naar het strafbankje moeten vewijzen. Omdat het niet anders gaat kunnen. Reden: ze gaan in Halle hun dopingreglement 2016 moeten toepassen zoals het in de boeken geschreven staat...

Met of zonder WAC. Je weet wel dat wetenschappelijk adviescomité dat alles mag zeggen maar dat niet alles mag weten. En ja, ze mogen aanbevelingen doen en voorstellen op papier zetten (zo staat het te lezen) maar wat staat er drie regels verder: het bindt de raad van beheer en bestuur NIET. En als er al voorstellen en aanbevelingen zouden zijn of komen (zo staat het er) zullen die door de raad van beheer en bestuur onderzocht worden... Maar nu komt het: ze zullen eerst aan de nationale algemene vergaderng van october dienen voorgelegd... We zijn vandaag eind november wat betekent dat we gaan moeten wachten tot de vergadering van october in 2017 (juist 2017) om te kijken of bepaalde zaken in het huidige dopingreglement mogelijk kunnen veranderen.

En daar zul je dan vandaag maar zitten als KBDB. Met een toepasbaar en geldend dopingreglement uit 2016. Vraag is: gaan ze de bekende dopingzondaars dan toch schorsen of gaan ze alles proberen een vol seizoen in de koelkast te stoppen om mogelijk de geit en de kool een vol vliegseizoen lang te sparen. Maar wat zeggen "reglementen-kenners" dan weer... Ge kunt zo'n soort uitgestelde termijnen nooit hard maken. Omdat ge in dit soort omstandigheden aan je eigen geldende reglementering gaat proberen voorbij gaan. Om tijd te winnen. Om doping-overtredingen niet te MOETEN straffen... Duiven-advokaten (zo blijkt) zitten nu al toe te kijken, hoe dingen gaan gaan. Sommigen van hen zouden zowaar al bezig zijn om schadeclaims voor te bereiden. Maar omdat nu net dat het laatste is wat ze in Halle niet willen... Tsja, dan blijft er geen keuze. Dan gaan ze moeten toepassen wat moet. Hun laatste dopingreglement...

Snap je nu waarom wellicht niemand in dit land  vandaag Stefaan Van Bockstaele wil heten? Snap je nu dat in dit soort situaties niet één mens duivenvoorzitter wil zijn. Hoe kun je nog rustig slapen? Hij en die hele nationale bestuursraad zitten met een ei dat ze bijna niet kunnen leggen. Want als ze straks het sop en de kool zouden proberen sparen, gaan ze overduidelijk nog niet aan het feest zijn. Daarom gaan ze moeten doen wat ze gaan moeten. Hun geldend reglement toepassen... Want nogmaals: te veel messen liggen nu al geslepen, horen we. Eén simpel voorbeeld: dopingzondaars, ze mogen zich komen verweren staat er ook in het reglementenboekje. Na uitnodiging van Halle mogen ze hun zegje komen doen. En ze mogen zich laten bijstaan door een advocaat of een raadgever... Recht op verdediging heet dat. Dat is ook democratie... Maar in dat zelfde dopingreglement staat dan weer (tussen haakjes) dat dit soort mensen dienen AANGESLOTEN te zijn bij de KBDB... Wisten we niet tot wij één en ander gisteren op ons bord kregen. Matador is geen aangesloten lid van de KBDB... Terwijl ze wel bijstand wensen te verlenen voor sommigen van hun klanten...

Gaat dat niet net iets te ver, dachten we. Maar wat zegde die mijnheer-de-advokaat met dienst: "-Als reglementen voor de KBDB heilig zijn, zijn alle reglementen heilig. En als bijgevolg bijstand verleent wordt in sommige zaken is die van rechtswege niet aanvaardbaar en ongegrond." Tsja, het ziet er naar uit dat dingen nog heel hard en op de letter gaan gespeeld worden. Maar wellicht is het ook zo dat wij vandaag met een dopingreglement zitten dat niet echt heel doordacht in mekaar is gestoken. Misschien lopen ze bij de KBDB op dat vlak wel een eind achter de feiten... En moet alles grondig gaan herbekeken worden. Met regels en rode lijsten maar ook met proefondervindelijke onderzoeken. Om te zien wat nu wel echt doping is of niet...

Snap je nu waarom we vandaag niet in de schoenen van een nationale duivenvoorzitter willen staan? (26-11-2016)

 

Duiven van André Moonens worden totaal verkocht op zondag 3 december...


AFSCHEID IN ZAAL "DE VREDE"

IN GOOIK...

 

Het was al een eind bekend. Andre Moonens doet de boeken dicht. Omdat een mens in Brussel bijna niet meer behoorlijk met duiven kan spelen. Fluiten op je duiven. Ambras. Met je voederpotje rommelen. Ambras. Een duif die bij de buren op de nok van het dak gaat zitten. Zever... Duiven maken lawaai, mijnheer. En dan bellen we de politie... De reden waarom André Moonens er THUIS mee stopt... Reden waarom hij zich komende zomer in Kapellen o/d Bos gaat amuseren. Bij de broers Desbuquois. Al jaren specialisten in deuren, ramen en veranda's en nog meer schoon werk. Desbuquois, bekend van Barcelona en alle zwaar duivenwerk gaat speciaal met André Moonens in zee om wat meer bewegingsvrijheid te krijgen. Meer adem...

En wat met de duiven van Moonens? Geen nood... Die staan dezer dagen netjes bij HERBOTS op de veilingsite. Om verkocht te worden. Maar de grote FINALE van het gebeuren heeft plaats op ZONDAG, 3 DECEMBER... In zaal "De Vrede" in Gooik (vanaf 14 u) gaan ze finaal verkocht en toegewezen worden. Tijdens nog zo'n ouderwetse zaalverkoop. Duivenvrienden onder mekaar. Daar neemt André Moonens afscheid van zijn eigen spel. Met pijn in het hart. Maar er bleef geen keuze meer. Duiven spelen in de rand van Brussel: niet meer te doen. (25-11-2016)

 

EERST DENKEN,

DAN PAS DOEN!

 

We zijn met heel dat DOPINGGEDOE nog lang niet thuis...

Als de KBDB haar eigen reglementen aan haar laars lapt, schieten ze in Halle in hun eigen voet...

Ze kunnen kiezen, ze kunnen delen maar...


BIJ EEN FOUTE KEUZE ONTPLOFT

DE HELE KBDB IN HET EIGEN

GEZICHT!

EN DAN?

 

Geloof ons... Wij hebben in dit land simpelweg DE absiolute toppers en wetenschappers in het onderzoek van VERBODEN stoffen. Vergif, vervuiling, intoxicatie, doping, smeerlapperij in alles en nog wat. Wat we willen zoeken, we vinden het. Wat we wensen te analyseren, we kunnen het. Met een bijna onfeilbaar resultaat. De overheid maar ook het gerecht maakt niet voor niks gebruik van onze labo's... En zelfs uit het buitenland komen ze onze specialisten vinden.

En wij, de dappersten onder de Galliers, wij trekken onderhand al een eind naar een labo in Zuid-Afrika om onze duivenstront te onderzoeken qua DOPING. Wij, als duivensport, hebben een RODE lijst van verboden spullen, bij de KBDB hebben ze klaar en duidelijk gestipuleerd wat NIET mag... Maar waarom ze dan nog steeds hun dopingonderzoeken in Zuid-Afrika gaan doen... Daar snappen veel mensen niks van.  Duivenmannen gaan zich nog best de tijd van cortisones herinneren. Drupellen heettte dat toen. Om in de pluimen te blijven, om gezonder en bijgevolg sneller te kunnen vliegen... Zieke jonge duiven: ze bestonden bijna niet. Ze raakten ook bijna nooit uitgeput. In de manden... En vliegen. Week na week. Vooruit met de geit... Tot het op een bepaald moment echt wel de spuigaten begon uit te lopen. Nooit meer en langere kettinguitslagen gezien dan in die jaren... En weet ge nog dat ze toen bij COURTHEYN zijn gaan aankloppen. In Gent en in Marloye. En wat was het resultaat: binnen de kortste keren werden de strafste en grootste kampioenen bij hun "klissen" gevat. Omdat ze hun duiven VOL propten met cortisone... En Courtheyn plukte ze er één na één uit. En dan vraagt een mens zich af... Waarom zouden Belgische labo's plots niet meer kunnen wat Zuid-Afrika wel kan? En als ge weet dat Gent maar ook Marloye nog elke dag analyses en onderzoeken voeren naar alles wat bij god en in de wereld verboden is. Het mag in alles verscholen zitten... In duivenstront, in vlees, in vet, in voedingswaren... Wij zjn daar simpelweg WERELDTOP in... Misschien net iets duurder (dat zou kunnen) maar Belgische duiven naar Zuid-Afrika en naar een paardenlabo brengen... Snap jij het. Ik niet echt neen...

Zo zou het bijvoorbeeld in Belgische onderzoekslabo's zo goed als nooit kunnen dat een A-staal postief is en een B-staal negatief. Omdat ze het bij onze onderzoekslabo's juist en perfect mengen allemaal. Evenveel van evenveel weet je... In Zuid-Afrika zouden ze dat niet doen, horen we. En dan zit je meteen bij het probleem van de manier waarop "onze" dopingcontroleurs bij duivenmelkers meststalen nemen. Juist, winnende duiven worden dan wel in een mand gezet tot ze "kakken". Maar wat als je dan ook nog eens mest gaat schrapen in nestbakken of op vloeren van waar je niet weet hoe die daar gekomen is... En inderdaad, ze doen dat opgevangen mest wel in twee aparte "pottekes" (A en B-staal) maar evenwaardig en netjes mengen... Neen toch? Dopingcontroleurs komen niet bij duivenmelkers toe met een mixer in hun hun achterzak... En zo kan het dan komen dat er opmerkelijke verschillen zitten tussen "potteke" A en "potteke" B. Simpelweg omdat onze dopingcontroleurs geen specialisten zijn...  En neen, op zo'n manier gaan ze nooit te werk bij o.m. voedselveiligheid, bij drugsproblematiek, bij vergiftigingen, bij verontreining en noem maar op. Daar komen specialsten op de plaats delikt. Bij ons komen duivenmelkers stalen nemen... En wij snappen het wel: goeie wil genoeg maar in deze tijd en waar duivensport in heel veel gevallen een beroep is geworden... Neen toch...

Maar natuurlijk - en dat klopt ook wel - hebben wij als duivenmelkers onze hoklijst netjes ondertekend waardoor we met alles akkoord zijn wat de wetten en de reglementen van onze sport bevatten. Niks te reutemeteuten zeg maar... En natuurlijk hebben ze dat bij de KBDB op deze manier zo gemaakt. Reden: ook zij zijn niet de grote specialisten. Ze hebben nog wel één groot juridisch voordeel: de KBDB is en blijft nog steeds een soort privé-clubje. Waar ze inderdaad hun eigen regels, wetten en reglementen kunnen maken. Maar tegelijk is het ook een nadeel. Want als ze met de hele dopingproblematiek vandaag zouden afstappen van hun eigen "regeltjes"... Jawel, dan schieten ze in hun eigen voet. Dan ontploft de KBDB als clubje in het eigen gezicht. Zo liggen de kaarten...

Er staan onze sport nog spannende uren, dagen en weken te wachten. Wees daar maar zeker van. We zijn nog niet thuis... (23-11-2016)

 

Hoe dichter bij het net,

hoe meer ze beginnen spartelen!

 

Het lopende dopingverhaal: ze kunnen de draad nu weer gaan opnemen...

De KBDB noemt voorlopig geen namen om geen procedurefouten aan hun broek te krijgen...

Bijna elke ontknoping zie je pas aan het eind van de film toch...

 

SOMMIGE DUIVENLIEFHEBBERS: ZE

ZIJN ECHT NIET TE SCHATTEN. WIJ

KUNNEN HET WETEN!

 

Ja, wij van KOMKOM, wij kennen de meeste dopingzondaars van heel 2016. Wij kennen hun namen, wie ze zijn en waar ze wonen. In duivenland blijven dingen niet zo heel lang geheim... Van de meesten weten we zelfs met welke producten ze naast de pot hebben gepist... Atropine, ontstekingsremmers, morfine: u zegt het maar... De meeste "dopingmannen" zijn evenwel niet zo gauw bereid om zich bloot te geven. Ze kruipen aanvankelijk in hun schulp. In de hoop dat het ooit wel eens zou kunnen overwaaien. Maar zo werkt het niet. En 't moet gezegd: sommigen van hen die we eerder op de man af contacteerden, gaven niet meteen thuis. Ze kropen weg, ze gingen lopen... Niemand pronkt tenslotte graag met de eigen schande. Of hangt er toch schrik boven hun hoofd... Weer anderen zegden dan weer dat ze van niks wisten. Tot dingen op de duur niet meer houdbaar zijn natuurlijk.

En waarom wij van KOMKOM hun namen dan niet (tot nu) aan het klokzeel hebben gehangen? Waarom we ze niet al eerderin de vitrine hebben gezet? Heel simpel. In Halle, bij de KBDB, dienen vorlopig nog enkele procedures hun gang te gaan. Sommige dopingzondaars dienen nog gehoord. Woord, wederwoord weet je wel. Recht op verdediging. Maar wat gebeurde (ge gelooft het niet) nu net vorige week. De KBDB-top zat niet toevallig eerst in Taiwan en vervolgens in China. Ze waren niet thuis... En toen gebeurde wat je als normaal mens niet voor mogelijk kunt houden. Twee dopingzondaars wilden ons dringend spreken. Met de expliciete vraag of we op onze site niet hun namen zouden vernoemen... Ja, we mochten zelf zeggen en schrijven dat ze postief waren. Het maakte ze niet uit, zegden ze plots. Terwijk zich eerder heel die tijd netjes hadden verstopt. En gezwegen... Geen antwoord. Waarom ze nu wel wilden praten, wilden we weten. Toen viel het hoge woord. Met lange tanden...

Als ge onze naam zou vernoemen, zegden ze, als ge schrijft dat wij "gepakt" zijn, hebben we een punt. We begrepen niet eerst waar ze naartoe wilden. Hun namen zijn tenslotte al bekend. Alleen nog niet helemaal officieel. Maar drongen ze aan: ge kunt ons helpen... Want als gij als KOMKOM onze namen officieel bekend maakt, kunnen wij de KBDB een proces aandoen door te zeggen dat zij voor hun beurt hebben gesproken. Kortom: dat zij onze namen gelekt hebben terwijl ze ons nog niet gehoord hebben. En dan trekken wij naar de rechtbank. Wegens lekken in het onderzoek... Wie ze dat wijs gemaakt kon hebben: dat wilden ze niet kwijt... Want zegden ze nog: gij kent onze namen maar dat gaan wij nooit zeggen. Wij gaan zeggen dat ze bij de KBDB procedure-fouten hebben gemaakt. Snap je...

Natuurlijk snappen we ze wel. Omdat ze weten waar ze straks aantoe gaan zijn, zoeken ze nu een achterpoortje. Een kans om te ontsnappen... Kijk, dat sommige duivenliefhebbers heel erg geslepen zijn: dat wisten we al wel. Maar dit... Hoeveel nachten hebben ze hieromtrent wakker gekegen? En wie heeft hen dit in gefluisterd? En of we ze nu dit plezier zouden doen? Doen we niet neen. Hoewel we nochtans rustig hun namen zouden kunnen vermelden omdat je als website aan waarheidsvinding moogt doen en omdat vrijheid van onderzoek en censuur in dit land nog altijd niet verboden zijn. Maar aan de andere kant zijn we niet bereid om bij deze de KBDB van hun sokken te blazen. Ook zij weten wel op dit moment uit welke hoek de wind waait maar principieel horen ze dat eigenlijk niet te weten. Eigenlijk zou de dopingambtenaar van de KBDB - zijnde Geert Philips - de enige mogen zijn die de gedupeerde namen zou mogen kennen.

En pas op het moment dat alle schuldigen gehoord zijn, pas als de bestuursraad hun strafmaat heeft uitgesproken, mogen en kunnen alle schuldigen hun plaats krijgen op het publieke forum. Hoe lang geschorst en hoeveel centen te betalen... Vandaar dat we op deze plek toch wilden vertellen hoe duivensport bij momenten met zichzelf omgaat... Nogmaals: sommige duivenliefhebbers zijn echt niet te schatten. En al zeker niet als ze in nauwe schoentjes zitten. Ze schijnen alleen niet te willen snappen dat ze eigenlijk niet naast de dopingreglementen van de KBDB kunnen. Die zijn tenslotte nog altijd bedacht en geschreven om ze toe te passen... Ze hebben in Halle geen andere keuze. En als ze menen dat ze straks geschorst gaan worden omdat anderen (?) hen dingen "gelapt" hebben, is en blijft de procedure vrij simpel. Dan kunnen ze enkel maar die partij aanspreken waarvan zij denken dat zij de schudigen zijn... Er is nu één keer geen andere speelruimte. Jammer maar helaas... (21-11-2016)

 

Bij de meeste sporten zijn de DOPINGREGLEMENTEN tegenwoordig waterdicht...

KBDB-top vertoeft dezer dagen in Taiwan en in China...

Of ze daar tijd gaan hebben om te overleggen... Niet echt wellicht...

Maar ze moeten wel in Halle op een dag tot serene en juiste beslissingen komen...

 

WAT ZE VOORAL NIET MOGEN DOEN:

IN HUN EIGEN VOET SCHIETEN. HET

IS GEEN "SPELLEKE" MEER.

 

Wielrenners die vandaag tegen de dopinglamp lopen, coureurs die zaken in hun water of hun bloed hebben wat er niet thuis hoort volgens de VERBODEN dopinglijst van de nationale bonden en de UCI hebben na onderzoek en vervolgens tegenexpertisie geen kans meer om te ontsnappen. Ze worden per stande pede geschorst. Ze hangen... En alle reutemeteut wat ze mogelijk nog zouden aandragen: ze gooien het bij de UCI simpelweg in de prullenmand. Mijn ploegdokter heeft mij dat gegeven, mijn verzorger had het spul nog in zijn droge kelder liggen of ik heb het gekregen van een vriend-apotheker of van een mekanieker... Bij de UCI geloven ze al lang niet meer in sprookjes. Omdat hun lijst van NIET toegelaten stoffen klaar en éénduidig is. Hun onderzoeken spreken geen wartaal. Einde verhaal... De tijd dat coureurs nog met "vertelselkes" durfden af te komen tot zelfs kwakzalvers of pendelaars uit hun hoge hoed toverden... Dat was vroeger.

En zo gaat het vandaag de dag bij de meeste Vlaamse en Belgische sportbonden. En wat zeggen sportadvocaten die dezer dagen ook weet hebben van een vers dopingschandaal in de duivensport... Er is maar één juiste weg zeggen ze. Uitzonderingen op de regel zijn (volgens hen) simpelweg uitgesloten. Maar zegden we ze... Eén iemand is vorige week woensdag met een eigen onderzoeksrapport ter verdediging komen aandraven. Als zijnde wederwoord op een positieve dopingplas van zijn duiven. En dan zitten we weer bij wat bijna de "affaire Matador" gaat worden. Zij zouden (aldus Eddy Noël) vervuild raapzaad hebben gekregen. Vervuild met maanzaad dat op zijn beurt dan weer voor een overdosis morfine-eenheden zou gezorgd hebben... En toch wel prijs zeker. De verhalen dat het in dit geval om een speciaal aangemaakte en persoonlijke mengeling zou gaan, doet Eddy Noel af als fantasie. Als achterklap en liegen... Zogezegde testmengelingen, zegt hij, liggen bij Matador al zeker drie jaar achter de rug. Waarvan akte... Of Eddy Noël dan mogelijk weet heeft van nog meer dopingslachtoffers die mogelijk hun voer hebben gegeven?

"-Ik heb inderdaad enkele van die mensen aan te telefoon gehad," zegt hij. "Maar die kan ik echt niet helpen omdat ik niet echt weet of hun verhaal wel klopt. Zijn zij Matador-klant of zijn ze het niet? Of willen ze nu plots op onze kar springen om mogelijk ook een soort stok achter de deur te hebben. Dat weet ik niet... Ge moet ook mijn kant van het verhaal begrijpen. Ik kan niet bij iedereen zomaar het gras gaan afrijden toch? Er zijn tenslotte wel meer fabricanten van duivenmengelingen in dit land. Maar zover ik kan oordelen, hoor ik niks of weinig uit die richting. En dat maakt het ganse verhaal nog alleen maar verwarrend natuurlijk. Waar haalt iemand zijn duivenvoer bijvoorbeeld. Dat weten wij niet en dat weet niemand niet... Maar verder wil ik er toch ook op wijzen dat er ook maar eens zou gekeken worden naar diegenen die o.m. internethandel drijven in al dat soort emmertjes met daarin allerhande mengelingen waar je niet echt een pijl kunt op trekken. Let wel, ik wijs niemand met de vinger, ik wil ook geen spoken zien maar wat zit daar mogelijk allemaal in of niet in... Ook dat weet ik niet. Ik kan maar alleen spreken voor Matador. En voor niks of niemand anders. En hoe één en ander gaat uitpakken... Zullen we moeten afwachten zeker."

Wat wel zeker is: het hele Belgische dopingverhaal leeft. Maar wat ook zeker is: in de straat hoor je ook veel verhalen die compleet uit de lucht gegrepen zijn. Er worden ook namen genoemd die met heel deze onverkwikkelijke affaire niks te maken hebben. Laatst nog: Marc Van Eynde uit Putte en Willy Daniels uit Kessel. Misschien wel de twee beste zware midfondspelers van heel 2016. Dopingcontrole gekregen. Uiteraard. Niks aan de hand. Uiteraard... Zo zuiver gespeeld als pompwater. En zij voeren duivenvoer van Hoebrechts uit "de" Limburg. Hoebrechts brengt dat thuis per volle pallet. Eigen mengeling... Ook bij Wim De Troy in Berlaar... Goed en veilig.

Hoe het nu verder gaat gaan? De dopingdossiers liggen dezer dagen onaangeroerd in Halle achter slot en grendel. De topmensen van de KBDB zijn tenslotte onderweg. Naar Taiwan, vervolgens naar China. Langfang. Twee dagen beurs. Reclame maken voor de nationale dagen en de Olympiade in Brussel. Overgaan tot de orde van de dag gaat pas voor laat komende week zijn. Maar rustig slapen gaat er niet echt bij zijn. Eerst verder iedereen horen en zien... En dan? De regels en het reglement toepassen zeker? Volgens de regels van het huis. Juristen die met belangstelling één en ander nu al volgen, durven te zeggen dat ze bij de KBDB best niet over één dag ijs zouden gaan... Alles wikken, alles wegen. Er staat immers te veel op het spel... En wat ze met die eerdere Matador-verdediging gaan doen. Ligt moeilijk mogelijk. Waarheidsvinding is niet verboden maar elk eigen onderzoek dat éénzijdig gevoerd wordt... Je zou er bezwaarlijk juridisch weinig hoofdvogels mee kunnen afschieten. Zeggen ze...

De mogelijk beste manier om als KBDB niet uit de bocht te gaan en om sereen de beslissingen te nemen die moeten genomen worden, zou zijn om de dopingdossiers naast de eigen reglementen te leggen. Ze mogen zich in Halle alleszins niet zelf in de voet schieten. En dan (denken wij) kun je maar beter effen heel goed overleggen met je eigen huisadvokaat... Er staat tenslotte te veel op het spel om gekke beslissingen te nemen. Vandaar. (16-11-2016)

 

Doping, geld en duiven...


ALTIJD ZEVER EN

ALTIJD HOMMELES...

 

Doping in onze sport is niet alleen maar een zaak van schorsingen, van straks wellicht niet meer mogen spelen, van gezeik en gezever. Er staat nog veel meer HOMMELES aan te komen. Neem nu de heer Kees DROOG uit Andijk in Nederland. Deze mens won (op papier) zowaar internationaal Pau. 1127 kilometer, thuis om 4.24 u 's morgens. Een knaller van een prestatie. En wat deed mijnheer Kees meteen... Hij begon zijn hersens te pijnigen om toch maar een klinkende naam voor zijn winnaar te verzinnen. Hij kwam uit bij Queen of the Night. Koningin van de nacht... Zeg nu zelf: als ge een KONINGIN hebt zitten... Dan komen kopers en geïnteresseerden. Ze zijn ook gekomen. En de heer DROOG heeft zijn koningin dan ook graag en met de glimlach verkocht. En nog wel voor een niet onbelangrijk bedrag. Effen later bleek dat er DOPING in het spel was. Ontstekingsremmers gegeven. Pau is ver en Pau begint op de duur pijn te doen. Dan kun je maar beter voorkomen, moet de heer Drooig gedacht hebben. Maar wat nu... Gaat hij nu de makelaar zijn geld terug geven. Of gaat hij zeggen: gekocht is gekocht. Punt aan de lijn.

Maar niet alleen in Holland speelt dit priobleem. Ook bij ons. Eén iemand verkocht aan diezelfde makelaar vijf duiven. Voor 90.000 euro alles samen. De mens liet via zijn facebookpagina weten dat hij ze ECHT niet langer kon houden. Uit schrik dat iemand ze zou komen PIKKEN... Wat blijkt nu: het zijn gedopeerde duiven... Maar ze zitten al in China en ze kunnen niet meer terug. Wie gaat dat betalen? Of op zijn minst terug betalen...

Conclusie: waar doping in het spel is. Altijd hommeles. (15-11-2016)

 

BOM IN RANST!

 

Zestig Barcelona-duiven zijn foetsie...

 

DIEVEN PLUNDEREN HET

BARCELONA-HOK VAN

FRANS BUNGENEERS!

 

Frans Bungeneers, zelf politieman, is deze nacht slachtoffer geworden van een zelden geziene duivendiefstal. Zestig Barcelona-duiven zijn weg. Verdwenen... Eén en ander moet vannacht gebeurd zijn. De vlieghokken van Bungeneers werden zowaar geplunderd.

"-De politie en de recherche zijn bezig met de vaststellingen," zegt Frans. "Ik heb één en ander deze morgen moeten ontdekken. Ik ging naar mijn tuinhuis toen ik daar een verwrongen slot op de grond zag liggen. Ze hebben hier een fiets gestolen dacht ik... Een oud en versleten exemplaar. De electrische fiets van mijn vrouw hebben ze laten staan. Ik dacht nog: hoe dom kun je zijn. Een fiets-van-niks stelen terwijl je een veel duurdere electrische fiets laat staan. Ben toen naar mijn duivenhokken gaan kijken... Ook daar bleken alle sloten kapot gemaakt en geforceerd. Ge moet weten mijn vliegduiven zitten nog altijd samen. Om tot het laatste pluimpje te ruiën. Ik kweek als Barcelona--speler toch nooit vroeg... Ik ben gaan kijken. Ik telde nog 29 stuks van de negentig duiven die er zitten. Weg, weg... En daar stond ik dan. Als aan de grond genageld... Veel van mijn betere duiven bleken verdwenen... En ja, wij waren gisteren en deze nacht gewoon thuis. Maar niks gehoord. Niks... Enkel in de laagste nestbakken hebben ze wat duiven laten zitten... De rest hebben ze compleet kaal en leeg geplukt. Heel mijn levenswerk aan diggelen... Zoals ge weet is Barcelona mijn leven en mijn passie. Dat is nu kapot..."

Frans Bungeneers heeft geen idee. Hij had nog maar net zijn hele tuin NIEUW en netjes laten aanleggen. Bomen, gras, planten... En overal nieuwe bekabeling voor een nieuwe en nog betere alarminstallatie. Alles lag gereed. Ze moesten één dezer dagen alleen nog maar alles komen aansluiten. De techniekers zouden één dezer dagen deze klus komen klaren. De dieven zijn sneller geweest. En moeten dit geweten (?) hebben...

Ook vier duivenmanden zijn weg. Die stonden in het tuinhuis. Naast die oude fiets... 'Kennelijk hebben ze die fiets gebruikt om die manden met duiven te laden," denkt Frans. "Wellicht stond hun auto of hun auto's wat verder. Vandaar dat ze die fiets genomen hebben. Neen, die is nog niet gevonden. Wellicht ligt die nu ergens in een beek of ergens weggegooid naar alle waarschijnlijkheid. En om hoeveel mannen het mogelijk gaat die deze hold-up hebben gepleegd? De recherche probeert nu één en ander uit te zoeken. Ze gaan ook trachten GSM-signalen te traceren. Voor het geval die gasten mogelijk zouden gebeld hebben. Maar al dat soort dingen zijn nog niet echt duidelijk op dit moment. De mensen zijn nog bezig... En ja, ze zijn langs achter in onze tuin gekomen. En neen, wij hebben niks gehoord, niks gezien neen... Ook de buren niet. Maar ja, wie loopt nu buiten op een zondagavond. De meesten hebben het voetbal bekeken..."

De jonge duiven die gisteren via Pipa verkocht zijn geworden (4.686 euro per stuk gemiddeld) zaten niet meer in Ranst maar wel al bij de verkopers in Knesselare. En hoe het nu verder moet...

"-Geen idee," zegt Bungeneers. "Misschien ligt mijn levenswerk wel helemaal aan diggelen nu... Goeie Spanje-duiven kweken is niet makkelijk. Ik heb jaren gewerkt en gewroet en geploetert om aan een goeie basis te komen. Die is nu voor zo goed als voor negentig procent weg. Gestolen... En natuurlijk ben ik kwaad en ontgoocheld. Verdrietig vooral... En er is maar één vraag: WIE... WIE..."

Of er logica in dit verhaal kan zitten? Wie heeft geweten dat Bungeneers bezig was met een nieuwe alarminstallatie? Die deze nacht echter nog net niet aangesloten was... En wie durft het zomaar aan bij een politieman duiven te gaan stelen? Hoeveel lef en durf moet je hebben? In opdracht van? Niemand die er een zinnig woord over kan zeggen. Bungeneers is geen man van vijanden ofzo. Frans is een nobel en goed mens gewoon... En dan dit. Meer dan tien jaar werk nu naar de bliksem. In één nacht van 13 op 14 november. En of ze ooit die daders gaan vinden?

"-Geen enkel idee," zegt Bungeneers. "Maar een klap is het wel. En geen kleintje... Barcelona - mensen weten dat - is al heel mijn leven mijn passie. En nu zitten wij hier. Met een nieuwe tuin, alles netjes op orde. Maar mijn duiven zijn wel weg. Mijn hobby kapot gemaakt... En dan heb ik het niet over geld ofzo... Ik ben kapot." (14-11-2016)

 

Erg simpel gaan oplossingen

niet te verzinnen zijn?

 

Op welke manier kunnen we de wollfijzers en schietgeweren uit de weg ruimen?

Hoe krijg je de totale duivensport-economie op één lijn?

En hoe kun je onschuld alsnog uit het figuurlijke verdomhoekje halen?

Meer vragen dan antwoorden. We zitten als duivensport in heel zwaar weer...

 

MAANZAAD EN MORFINE HADDEN

NOOIT "MODEWOORDEN" MOGEN

WORDEN...

 

Wapenstilstand vandaag. En de feiten zijn wat ze zijn. Duivenland België in de ban van een niet onaardig duivenschandaal. In Halle hebben ze maar liefst acht dopingzondaars aan de haak. En daar zijn niet echt schoonheidsprijzen mee te winnen... Komt daar nog eens bij dat de teneur alsmaar bitsiger begint te worden. Meer en meer worden messen geslepen. Reden: de meeste namen van zij die met een rode kaart achter hun naam staan zijn zo'n beetje bij het grote publiek bekend. Alleen geeft de KBDB ze nog niet officieel vrij. Een zaak van verdediging. Woord en wederwoord achter gesloten deuren...

Jammer genoeg is er evenwel veel meer aan de hand. Zelfs nadat de KBDB over een eind alle getroffen liefhebbers netjes gaat gehoord hebben en omdat de rode kaarten vanuit Zuid-Afrika (expertisie en tegenexpertisie) twee keer rood zijn gebleven, blijft er eigenlijk geen andere keuze. De bestuurders van de KBDB die zelf en eigenhandig het bestaande dopingreglement bedacht hebben en het ook nog eens in hun wetboek in beton hebben gegoten, staan simpelweg voor paal. Een dopingreglement dat ze zelf bedacht hebben, dienen ze toe te passen. Je kunt nu één keer je eigen regelgeving niet door de gootsteen spoelen. Hoe verschrikkelijk het dan ook mag klinken. En wat met de betrokken liefhebbers dan... Misschien hebben ze niet eens gedacht of geweten dat hun duivenspel op een dag fout zo lopen. Misschien hebben ze goedschiks, slechtschiks wel dingen gedaan en "gegeven" waarvan ze de draagwijdte niet hebben kunnen beseffen. Dat zou best kunnen... Maar ondanks zoveel twijfels zitten ze daar wel met een KBDB-reglement waar (op dit moment) niemand naast kan. Als je dopingcontroles in Zuid-Afrika heilig verklaart en als de resultaten ook nog eens aangeven wat ze aangeven... Dan worden de problemen alleen nog maar groter. En wat kunnen "bedrogen" liefhebbers dan? Mogelijk kunnen zij alleen nog maar naar de rechter stappen. Om daar hun gelijk proberen te halen. Wij hebben het niet geweten, zelfs niet kunnen weten, wij zijn slachtoffer geworden van leveranciers en een stuk vrijhandel die "ons" foute producten door de strot heeft geduwd. Maar dan blijft ook nog de vraag of zij het hadden MOETEN en KUNNEN weten... Maar ondertussen is en blijft het dopingreglement nog wel het dopingreglement.

En precies daar (dat klopt) dreigt alles vast te lopen. Maar zelfs als een voederfabrikant als Matador bij monde van voedingsadviseur Eddy Noël vandaag in een bericht nog toegeeft dat zij in de fout zijn gegaan dan kunnen ze bij de KBDB nog altijd Matador niet voor drie jaar gaan schorsen. Maar wel de liefhebber die met de duif in kwestie heeft gespeeld, zijn hoklijst heeft ondertekend en lid is van de KBDB. Matador is niet de "duivenspeler"... En Matador is naar alle waarschijnlijkheid ook geen lid van de KBDB.

Maar kunnen en mogen in deze verwarde tijden dan toch niet de wolfijzers en schietgeweren voor een stuk opgeruimd worden? Wellicht wel... Maar hoe? En hoe zouden ze in Halle de voorlopige gedupeerden dan mogelijk toch clementie en vergiffenis kunnen geven? Omdat er wellicht toch gaten in het reglement zouden zitten. Er is maar één kans denken wij. Zouden ze bij de KBDB niet bij hoogdringendheid maar beter een extra nieuwe en verse Algemene Vergadering samen roepen... Het dopingreglement herzien en het herschrijven zoals het hoort geschreven te worden. Juist en fair en voor iedereen gelijk en begrijpelijk. Zonder hiaten of dubbelzinnigheden. Maar of dat gaat kunnen is dan weer een ander verhaal... Want wat moet je als sportbond met zoveel leveranciers van zoveel verschillende producten waar mogelijk toch een reukje zou kunnen aan zitten? Gaan ze bij de KBDB op dat vlak niet compleet gaan botsen met de hele duivensportindustrie... Als je vandaag alleen al ziet hoeveel webwinkels van duivenproducten schijnbaar zoveel producten aan de man proberen brengen waar je mogelijk net zoveel vragen kunt bij stellen dan bij maanzaad... Spul voor de luchtwegen, zien we. Tonicum voor een betere opname van zuurstiof, korrelmix voor een betere orientatie, spul tegen infectie-ziekten en bacterieën... En allemaal zo maar vrij te koop en te krijg? Hoe betrouwbaar zijn dit soort zaken? En mogen ze eigenlijk wel echt verkocht worden op deze manier... Maar het hele handeltje handelt wel... En zo kan het komen dat alle liefhebbers simpelweg loslopend wild kunnen zijn. En wat moet je met duivenmelkers die vandaag en morgen nog steeds zich bedienen van ECHTE ontstekingsremmers? Die kun je dan toch weer moeilijk niet straffen? Dit soort liefhebbers maken echt wel bewuste "verboden" keuzes toch?

Moraal van het verhaal: adekwate oplossingen op korte termijn... Het is niet zo simpel als het lijkt. Maar nogmaals: duivenmelkers die echt niet BEWUST naast de pot hebben geplast dienen in deze beroerde tijden toch geen DRIE jaar schorsing aan de broek te krijgen? Maar diezelfde liefhebbers zouden zich ook niet mogen wagen aan onbetrouwbare spullen of producten. Wij hebben in dit land toch nog steeds verstandige en bekwame dierenartsen toch... En als je als duivenmelker dan toch wil winnen en alsmaar hoog wil scoren lijkt het iedereen geraadzamer efkens het consult van een dierenarts op te zoeken dan je te gaan begeven in een stofferig hok waar je dingen gaat halen waarvan je niet eens weet voor wat ze dienen... En het internet van Azie schuim je maar beter ook niet af... Geen moeilijker verhaal dan DOPING vandaag...

Dat blijkt maar weer... Alleen mogen we (nogmaals) ONSCHULD niet achter tralies gaan stoppen. Een moeilijke opdracht maar wel een opdracht. Want als dat niet kan of gaat kunnen, zijn we morgen als sport een verdronken vlinder. De wolfijzers en de schietgeweren dienen heel dringend opgeruimd. In het algemeen belang van een sport die het al moeilijk genoeg heeft. (11-11-2016)

 

DUIVENSPORT ZIT OPNIEUW

IN ZWAAR WEER!

 

In Halle staan ze morgen voor een wel heel moeilijke oefening...

Pistolets met maanzaad van "onze" warme bakker... Zouden wij dan ook postief zijn na ons ontbijt?

En hoeveel maanzaadjes mag en kan een duif hebben vooraleer ze positief is?

MAAR: wie zijn hoklijst tekent, stemt in met de bestaande reglementering van de KBDB... Of die nu goed is of slecht...


Eddy Noël (MATADOR) stopt de waarheid niet weg. Hij is open en eerlijk...

 

"IN ONS DUIVENVOER HEEFT

INDERDAAD MAANZAAD GEZETEN.

WIJ ZIJN DAAR OPEN EN EERLIJK

IN..."

 

Het meest GEVAARLIJKE maar ook het meest uitgesproken woord in de duivensport heet vandaag MAANZAAD. Daar zou wel eens morfine kunnen in zitten en morfine is doping. En daar gaat het morgen in Halle allemaal omdraaien. Eén iemand moet er morgen op het matje komen wegens positief na dubbele controle in Zuid-Afrika.

Maanzaad zeg je. Dat zit volgens kenners in de zaadbol van papaver. Papaver is dan weer een pepmiddel. In Afghanistan staan daar velden vol van. En de meeste van die landerijen zijn daar in handen van de Taliban. Geld om oorlog te voeren zowaar... Volgende logische vraag: hoe raakt een duif die vijfhonderd kilometer ver in Frankrijk gelost wordt aan zoveel maanzaad dat ze positief test? Zo'n duif gaat niet ergens onderweg een halfuur graantjes pikken. Want - logisch - dan gaat ze nooit tijdig thuis zijn, dan gaat zo'n zelfde duif nooit een eerste nationaal winnen. En een omweg maken via Afghanistan is al helemaal van de gekke... En bij ons in de tuinen bloeit ook geen papaver...

En toch blijft de vraag: hoe krijg je dan een positieve dopngcontrole aan je broek. Zelf extra veel maanzaad gegeven? Of het gegeven zonder er ook maar in de verste verte de draagwijdte van te kennen? Eddy NOEL is en was eerder maar ook deze morgen overduidelijk. Noel is verkoper-adviseur-commercieel afgevaardigde van de firma MATADOR. Duits bedrijf van ondermeer allerhande duivenmengelingen... En precies met deze duivenmengelingen (Matador Turbo?) zou het kunnen mis gelopen zijn... "-Eerder dit jaar hebben ze in Duitsland een lading raapzaad ingeslagen," zegt Noël. "Op zich is daar niks fout mee tot wij plots vernamen dat één van onze klanten positief had getest op morfine. Toen zijn ze één en nader gaan bekijken. Via het lotnummer is men naar de bewaarde stalen gaan kijken... En jawel, in de stalen van die eerder aangekochte lading raapzaad blijkt inderdaad een fractie maanzaad te zitten. Vraag is nu of het daar misgelopen kan zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat in ons duivenvoer inderdaad maanzaad heeft gezeten. Wat kunnen we anders. De  gemaakte annalyses zijn wat ze zijn... En omdat we ons niet hebben willen verschuilen achter leugens geven we toe. Vraag is nu alleen wat verder de gevolgen gaan zijn? Wisten wij het als Matador op voorhand: NEEN... Als je raapzaad koopt, denk je raapzaad te krijgen. En ga je niet denken dat daar kleine en bijna minimale partikels van maanzaad gaan tussen zitten. Plus dat ze in Duitsland bij de fabricatie ook nog eens zijn gaan natrekken hoe dat kan... En daar zijn ze dan weer tot de vaststelling gekomen dat bij het zeven van dit soort klein zaad het altijd mogelijk is dat maanzaad en raapzaad niet voor volle honderd procent apart gescheiden kan worden. Om het in gewone mensentaal te zeggen: er kan altijd wel wat anders tussen zitten dan wat je oorspronkelijk zogezegd hebt aangekocht..."

Eddy Noël, zelf duivenmelker en een niet oneerlijk man, geeft toe dat ze op deze manier een beetje in een ongemakkelijke parket zitten. "Maar," zegt hij nogmaals, "wij zijn als Matador zijnde alleszins eerlijk geweest. En waartoe het allemaal dient, gaan we mogelijk morgen of enkele dagen later zien. Het is de KBDB die de knopen gaat moeten doorhakken."

Om op die manier weer vervolgens bij de KBDB-reglementering terecht te komen. Daar hebben ze kwestie contaminatie op aangeven van dierenarts Blancke  eerder een grens gesteld en zeggen ze: de grens is gesteld en wie na controle boven die grens zit, is positief. Resultaat: wij zitten als duivensport plotsklaps in een beetje een vicieuse circel. Aan de ene kant is er een reglement dat het reglement is (en blijft voorlopig) maar aan de andere kant is er dan weer het gegeven hoe je als liefhebber alsnog schuldig kunt zijn aan dingen en toestanden die je eigenlijk niet kan weten... En dat wordt dan weer de meest moeilijke oefening die de duivensport straks voor de kiezen zal krijgen. Maar wat horen we dan weer in de wandelgangen van onze sport... Mensen hebben bewust, wetens en willens hun hoklijst ondertekent voor akkoord. En dan?

Maar uiteraard gaat de hele discussie nog een stuk verder. Bij Matador bekennen ze voor een stuk (of en stukje) schuld maar vragen liefhebbers zich dan weer af: hoe kan het komen dat je met een zelfde en bepaalde mengeling positief test op doping terwijl dan weer anderen met een zelfde mengeling NEGATIEF zijn en de dans ontspringen? En hoe zit het met de andere voerfabrikanten? Hebben zij mogelijk geluk gehad of gaan zij met dit soort materies dan toch net iets zorgvuldiger om? Moeilijk te zeggen... Maar dan zegt weer één iemand uit het vak: als je een LOT binnen krijgt en je neemt daar voor productie stalen van dan kunnen dit soort zaken maar moeilijk voorvallen. Omdat je dan voor productie de enige juiste analyse kent... Ingewikkeld, begrijpelijk maar wat is de theorie en wat is de praktijk? En werkt iedereen in dat wereldje van duivenvoer op dezelfde manier...

Dat ze morgen in Halle voor een heel groot en zwaar probleem staan moge duidelijk zijn. En wat de argumentaties van wie ook mogen zijn: een goeie kant is er niet aan... En zegt Eddy Noël nog: "-Ze gaan bij de KBDB toch heel dat dopingreglement serieus moeten herzien. Aanpassen en verduidelijken. Want zoals het nu loopt - ik zeg het eerlijk - ga ik komend seizoen niet meer met duiven spelen. Een hobby of een plezante bezigheid mag en kan toch geen Russische roulette zijn?"

Ter afronding en op de valreep nog dit: bij warme bakkers bakken ze pistolets met daarin maanzaad en (ondermeer) sesamzaad. Bloem die geleverd wordt met goedkeuring en na controle van het Voedselagentschap. En boven op pistolets worden in sommige gevallen nog wat extra maanzaadjes gestrooid. Om het er lekker te laten uitzien... Morfine dus? Volgens "duivensportnormen" zouden wij dan mogelijk hierdoor positief kunnen zijn? Geloof ik gewoon niet... En dan de vraag: waarom zou een duif dan wel positief testen met evenveel maanzaadjes als op onze pistolet? Een simpel oordeel gaat daar moeilijk over te vellen vallen toch? (8-11-2016)

 

DE SPANNING STIJGT!

 

Woensdag 9 november ek. zou wel eens een hoogst opmerkelijke woensdag kunnen worden...

Donkere wolken hangen boven de duivensport...

Wie geeft nu wetens en willens MORFINE aan zijn duiven?

Bij de KBDB in Halle zitten ze zwaar in nesten...

 

GE KUNT TIJDENS EEN VOETBALMATCH

DE DEKLAT VAN HET DOEL NIET

PLOTS ANDERHALVE METER

VERHOGEN OM MEER GOALS

TE ZIEN?

 

Met alle respect maar de feiten zijn wat ze zijn. Er hangen dezer dagen maar weer gitzwarte wolken boven uw en mijn duivensport. DOPING is dezer dagen meer dan ooit het absolute gespreksonderwerp. Dik twee jaar na PANZA (cafeine) en VERVLOESEM (atropine) zit een stuk duivenwereld maar weer in zak en as. Panza en Vervloesem kregen het deksel op de neus. Drie jaar geschorst... Bij de KBDB wilden ze niet van mogelijke contaminatie weten. Het zit erin en als het erin zit, moet een mens maar met zijn gat op de blaren zitten... Zo is het toen gegaan.

Vandaag en gisteren en morgen zitten ze in Halle bij de KBDB opnieuw met met een aantal dopingdossiers in hun maag. Het begint komende woensdag (9 november) al... De eerste "gevallen" werden uitgenodigd. Woord en wederwoord. Liefhebbers mogen zich komen verdedigen. Nadien gaat dan beslist worden door de KBDB hoe het verder moet... Eén van de genodigden is een mens-met-morfine. Eerste staalname positief, tweede staalname even positief. MORFINE godbetert... Hoe komt zoiets in uitwerpselen van een duif terecht? Bij de KBDB zitten ze met een serieus probleem. Ze zitten er zowaar in de knoop het hun eigen reglementering. Omdat het toch zou kunnen dat duiven mogelijk vervuilde zaken onderweg zouden kunnen oppikken (contaminatie) zijn ze hun reglementering in 2015 een klein beetje gaan aanpassen. Dierenarts Piet Blancke is naar het dopinglab in Zuid-Afrika gevlogen, hij is er met de onderzoekers gaan "klappen" en na doordacht overleg zijn ze in Halle tot een soort limietwaarde gekomen. Een duif en een liefhebber die met morfine alsnog positief zou zijn maar onder de limietwaarde van VIJFTIG eenheden zou blijven... Dat kan vervuiling zijn, dat kan mogelijk contaminatie zijn... En dan zeggen ze in Halle: dan krijgt zo'n liefhebber en zo'n duif het voordeel van de twijfel. Dan straffen we niet, dan schorsen we niet. Dan mag de liefhebber in kwestie genieten van het VOORDEEL van de twijfel...

Maar laat dat nu het komende woensdag precies het punt zijn... Tijdens de eerste hoorzitting krijgen ze een dossier voor de kiezen waar een duif zou betrapt zijn met maar liefst vijf keer meer eenheden  dan de limietwaarde van de KBDB. Wat nu gezongen... Want zij zitten daar met hun gereglementeerde limiet van VIJFTIG... Die ze zelf ingevoerd en bedacht hebben om bij twijfel niet meteen de zeis te moeten bovenhalen. Maar wat nu? In Halle zitten ze zo vast als een huis... En zeggen juristen: ge kunt tijdens het spel de spelregels en de afspraken niet zomaar eenzijdig veranderen... Daar zou wel eens spel en hommeles van kunnen komen? Maar (nu een andere vraag) hoe kan het komen dat in duivenmest zomaar een veel te hoge éénheidswaarde aan morfine-achtigen kan worden gededecteerd? Hoe is dat in die meststalen gekomen? Kenners en speciaisten vertellen ons dat MORFINE in een lichaam na twee dagen compleet verdwenen zou zijn. En niet meer werkbaar... Donderdag inkorven, zaterdag vliegen: gaat het dan nog wel helpen of enig nut hebben? Niet echt zeggen ze...  En wie gaat een winnende duif bij thuiskomst en de dagen nadien nu nog morfine toedienen wetende dat er mogelijk dopingcontrole zit aan te komen? Een controle die er ook is gekomen... Een beetje betere liefhebber gaat zo'n soort gekkigheden toch nooit riskeren?

En dan krijg je weer dat "bekende" verhaal van mogelijk MAANZAAD in duivenvoer. In duivenmengelingen... Daar zou de oorzaak kunnen zitten, hoor je dan. Maar om dan weer de limietwaarde van vijftig zover te overschrijden... Hoeveel maanzaad moet zo'n duif dan wel niet opnemen om tegen de lamp te botsen? Voederfabricanten van hun kant laten dan weer weten dat maanzaad maar heel miniem als reststof in voer zou zitten... Een paar grammen in een zak van twintig of vijfentwintig kilo. Zou zo'n toevallig gedopeerde duif al dat aanwezige maanzaad achter de kiezen geslagen hebben? Wij denken het niet... En als maanzaad in duivenvoer voor zoveel gevaar en doping kan zorgen... Dan moeten toch ooit veel meer controles hetzelfde resultaat opleveren?

Hoe dingen soms gaan? We gaan het wellicht nooit met stellige zekerheid weten. Maar de KBDB zit wel als rechter (en partij) met een knoop in haar maag. En misschien moeten ze maar met een salomonsoordeel voor de pinnen proberen komen? Een voorlopige schorsing met uitstel bijvoorbeeld. Tot ze hun zaakjes qua limietwaarden helemaal op orde hebben... Maar vraag is dan meteen wat ze met de atropine-zondaars nog daat doen? En met zij waar ontstekingsremmers zijn gevonden? Want die dopingzondaars moeten straks ook nog aan bod komen... Delicaat punt is dat ze bij de KBDB hun eigen gestelde limietwaarde niet tijdens het spel plots veel hoger gaan kunnen leggen. Daar gaan vodden van komen. En veel miserie... Ge kunt tijdens een voetbalmatch toch ook niet de deklat van het doel plots één of anderhalve meter gaan verhogen opdat er meer ballen zouden binnen vliegen? Dat kun je misschien wel voorstellen of proberen doen tijdens een democratische en algemene vergadering VOOR een nieuw seizoen. Maar tijdens een aan de gang zijnde competitie of tijdens een match... Dat gaat nooit werken. Het kot gaat te klein zijn...

Na komende woensdag gaan we mogelijk meer en beter weten. Maar welk salomonsoordeel ook gaat bedacht worden... Geen idee. Maar duivenmelkers die zomaar te vuur en te zwaard MORFINE aan hun duiven gaan geven om beter te spelen: daar geloven we echt niet in... Tenzij er iemand morfine zou kieperen in het drinkwater in de korven een paar uren voor de lossing. Maar wie gaat zoiets ooit kunnen bewijzen? Of zien... Of er een selfie heeft van weten te nemen...

Terloops nog dit: in Staffordshire (in Engeland) zijn zopas ene Kierren Clegg en ene Ricky Mc. Grow door de Britse federatie voor die jaar geschorst. Ook voor doping. En ook gecontroleerd in Zuid-Afrika. Het nieuws stond twee dagen geleden te lezen op de voorpagina van THE SUN. (thesun.co.uk). Maar eerst nog komende woensdag afwachten... Duiven en morfine. Een simpele denkoefening gaat het niet worden... Maar plots de deklat van het doel verhogen gaat ook niet de oplossing zijn. En hoe raken ze bij de KBDB uit de valsstrikken van hun eigen regelgeving? Ge zou als sportbond voor veel minder wakker liggen toch... Want wat de uitspraak ook zal zijn... Er zitten naschokken aan te komen. Zoveel is nu al zeker... We gaan het zien! (6-11-2016)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llActueel 
» Bourges: duiven slimmer dan de liefhebber...

» De Kantlijn: zwaluwen belangrijker dan mensen

» Mit Van Hove speelt onder een schuilnaam...

» St. Vincent tegen het licht gehouden

» Gust Cristiaens recht voor zijn raap...


vakantievilla Spanje